Begrepsdefinisjoner iht. DIN VDE 0660-600-1 (sml. DIN VDE 0100-200)

iht. DIN VDE 0660-600-1 (sml. DIN VDE 0100-200)
Nominell spenning

Un

Den høyeste nominelle verdien for vekselspenning (effektivverdi) eller likespenning spesifisert av produsenten som hovedkretsene til koblingsanlegget er designet for.
Nominell driftsspenning

Ue

Spenningsverdien spesifisert av produsenten som kombinert med merkestrømmen bestemmer bruken.
Nom. isolasjonsspenning

Ui

Høyeste spenning som isolasjonen kan motstå (effektivverdi) spesifisert av produsenten for et driftsmiddel eller en del av dette, som angir spesifisert (langsiktig) utholdenhet av den tilhørende isolasjonen.
Nom. støtspenning

Uimp

Verdien for høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå spesifisert av produsenten, som angir den angitte motstanden til isolasjonen i forhold til transiente overspenninger.
Nominell strøm

In

Verdien av strømmen spesifisert av produsenten, som tar hensyn til utstyrets nominelle spesifikasjoner, samt deres tilordning og bruk, og som kan brukes under spesifiserte forhold uten å overskride de fastsatte grenseoverskridende temperaturene i de ulike delene av koblingsanlegget.
Kortslutningsstrøm

Ic

Overstrøm som oppstår ved en kortslutning som følge av en feil eller feil forbindelse i en elektrisk strømkrets.
upåvirket
kortslutningsstrøm

Icp

Strøm som strømmer når kretsforsyningen er kortsluttet av en leder med ubetydelig impedans i umiddelbar nærhet av tilkoblingene til koblingsanlegget.
Nominell støtstrømstyrke

Ipk

Den maksimale øyeblikkelige verdien av kortslutningsstrømmen spesifisert av produsenten, som motvirkes under de fastsatte betingelsene.
Kortsiktig nom.
strømstyrke

Icw

Effektivverdien av korttidsstrømmen spesifisert av produsenten, uttrykt som strøm og tid, som kan brukes under fastsatte betingelser uten skade.
betinget
nom. kortslutningsstrøm

Icc

Verdien av den upåvirkede kortslutningsstrøm spesifisert av produsenten, som kretsen beskyttet av et kortslutningsvern (SCPD*1) kan motstå i løpet av den totale utkoblingstiden (strømgjennomgangstid) for enheten under fastsatte betingelser.
Nominell strøm

In

Verdien av strømmen spesifisert av produsenten, som tar hensyn til utstyrets nominelle spesifikasjoner, samt deres tilordning og bruk, og som kan brukes under spesifiserte forhold uten å overskride de fastsatte grenseoverskridende temperaturene i de ulike delene av koblingsanlegget.
Nom. belastningsfaktor

RDF*2

Prosentverdien av den nom. strømmen spesifisert av produsenten, som de utgående enhetene til et koblingsanlegg kan belastes permanent med samtidig som det tas hensyn til de gjensidige termiske påvirkningene.
*1 SCPD = Short Circuit Protection Device
*2 RDF = Rated Diversity Factor