Oversikt over egenskapene til materialene brukt i els-installasjonssystemene

Materialene brukt av Spelsberg har blitt utsatt for en forvitringstest i henhold til DIN 53 387 (erstattet av NS-EN ISO 4892-2), en 1000-timers test på «Staatliche Prüfungsamt Dortmund». Materialene brukt for IQ-produktene viser her et optimalt resultat. Testen for UV-bestandighet iht. UL 746 C ble også bestått av dette materialet uten begrensninger.

o = bestandig
ø = betinget bestandig
x = ubestandig     
MaterialeBruk i produktene

Svak syre

Sterk syre

Svak base

Sterk base

Alkohol

Bensin

Benzen

Mineralolje

Diesel

Ammoniakk, vannholdig

Ammoniakk, gassform
(DLG-Fokustest)

Vegetabilske fett

Animalske fett

Halogenfritt

Fritt for tungmetall,
PVC og silikon

Brannegenskap
NEK EN 60695
(VDE 0471) / UL94

Polystyren,
slagfast
AK kompakt-system,
Abox, RK / RKA, TK-PS
oøoooxxoxoikke aktueltoxjaja650 °C / HB
ABS (akrylnitril-butadien-styren)TG-ABSoøoooxxoooikke aktueltoxjaja650 °C / HB
Polykarbonat,
glassfiberforsterket
Abox-i, STV/STG, AK, GTi-System, AKi, TK-PC, ZKi, ZVi, SVioxxxoøxoøxooøjaja960 °C/ V-2 (5VA*)
PolykarbonatTG-PC, AKoxxxoøxoøxooøjaja960 °C/ V-2 (5VA*)
Polykarbonat, gjennomsiktigKlaffelokk Ak minifordeler og STV, lokk AKL, AKi, GTi, TK-PCoxxxøøxoøxooojaja850 °C/ V-2
PolyetylenMonteringsstuss, vrinippel, rød serie (underdel)oooooøxoxoikke aktueltoojaja650 °C / HB
PolypropylenHW-utvalg, KD-kanalbokser, HPoooooøøoxoikke aktueltooneija960°C/ V-2 
Polypropylen kopolymerIBT / IBTronic, rød serie (lokk)oooooøøøøoikke aktueltoojaja650 °C / HB
PolyuretanAlle typer med innskummet lokktetningøøøøøøøxøøooojaja650 °C / ---
AluminiumAL, ALR, TK ALoøooooooooikke aktueltoojaja---
DuroplastWK-koblingsbokser, WKE brannvernbokserøøøøooooooikke aktueltoojaja960°C/ V-0
DuroplastInstallasjonsterminalblokk i WK-serien unntatt 4 mm²xxøxooooooikke aktueltoojaja960°C/ V-0
Polyamid 6,
glassfiberforsterket
Skruforbindelser IP 68, lokkskruerxxooooøoooooojaja750 °C/ HB / V-2 
Termoplastisk
elastomer
Dobbelmembranstuss, innføringsmembraner (Abox 025/040, 2K-12)oøoøoøøøøøooojaja750 °C / HB
o = bestandig / ø = betinget bestandig / x = ubestandig

* Materialene (TK-PC, TG-PC) har bestått flammetesten iht. UL 94 / UL 746C.

Når man velger installasjonsstedet, må i prinsippet klimatiske forhold og forekomsten av kjemiske påvirkninger vurderes i tillegg til beskyttelsesgraden. Spesifikasjonene om materialegenskapene og kjemisk bestandighet for materialene som brukes, finner du i tabellen. Disse uttalelsene er bare veiledende.