Testlogg overlevering til sluttkunden

Utdrag av bestemmelsene av testintervallene for DGUV-forskrift 3 (tidligere BGV A3):

Elektriske anlegg og stasjonære driftsmidler: 

Testintervall 4 år

Ikke-stasjonære elektriske driftsmidler: 

Retningsverdi 6 måneder, på byggeplass 3 måneder

Sikkerhetsbryter for lekkstrøm, reststrøm og feilspenning: 

I stasjonære anlegg 6 måneder, i ikke-stasjonære anlegg daglig under drift

Aksept av sluttkunden og levering av det funksjonelle anlegget
Som fullføring av igangsettingen skjer aksept og overføring til sluttkunden. Med levering av tilhørende sluttdokumentasjon, testlogger og overleveringsrapporter, blir ordren avsluttet. 

Det anbefales at det opprettes en overleveringsrapport og en testlogg. Her kan du bruke ZVEH-skjemaet.

Testintervaller

Firmaet må sørge for at de elektriske anleggene og driftsmidlene testes for riktig tilstand: Før første igangsetting og

  1. etter en endring eller reparasjon, før ny igangsetting av en elektriker eller under ledelse og tilsyn fra en elektriker.
  2. I bestemte tidsintervaller. Intervallene må måles slik atmangler som oppstår og som det må regnes med, kan bekreftes i riktig tid.