Industrikvalitet

Industrikvalitet står for produkter som er designet for spesielle krav og for bruk i tøffe omgivelser. Installasjoner i våtrom og på områder utendørs faller under denne kategorien, det samme gjør installasjoner på brennbart underlag eller i brannutsatte virksomheter. Kapsling som brukes der, må alle ha én ting til felles: 

Motstand, sikkerhet, robusthet og lang levetid. 

Produkter med dette symbolet i katalogen viser i korthet til kapslinger for bruksformål med spesielt høye krav til materiale som har blitt testet som svært brennbare og selvslukkende iht. VDE 0471 / NEK EN 60695 / UL94, og dermed gir ekstra sikkerhet. Produktene fra seriene Abox-i, Abox-i SL, AKi, GTi, TK-PC, TG-PC, WKE og ZKi, laget av teknisk plast av høy kvalitet, kan motstå de høyeste materialkravene.

Felles karakteristikker for alle IQ-signerte produkter:

  • Kan brukes fra -35 °C og opp til 80 °C
  • Motstand mot bensin, mineralolje, fett, diesel, terpentin samt til en viss grad syrer og alkohol
  • Beskyttelsesgrad opp til IP68
  • UV- og værbestandig
  • Tungt antennelig og selvslukkende 960 °C iht. VDE 0471 / NEK EN 60695 / UL94
  • Slag- og bruddfast ved mek. slag til IK09 fri for halogen, tungmetall, PVC og silikon