Oversikt over omgivelsesbetingelsene og de mekaniske egenskapene til els-produktene

Tomme kapslingerKapsling med installasjon
OmgivelsestemperaturMaks. relativ luftfuktighet
Min.Maks.Middelverdi gjennom 24 tMin.Maks.Middelverdi gjennom 24 tved 40 °Cved 25 °C (kortsiktig)Beskyttelsesgrad iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1 *1Slagfasthet iht. NEK EN 50102/ VDE 0470 del 100
Rød serie / HP
koblingsbokser
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP55IK07
Abox
koblingsbokser
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP65IK07
Abox-i
koblingsbokser
-35°C80°C60°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP65IK08
S-Box
koblingsbokser
-25 °C80°C60°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP67IK09
WK
koblingsbokser
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP54IK05
WKE 2-5
koblingsbokser
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP65IK05
WKE 200-400
koblingsbokser
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP66IK08
WK 54
koblingsbokser
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP67IK07
WKE AK
koblingsbokser
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP54IK10
RK / RKA
rekkeklemmekapsling
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95 %IP65IK07
AL / ALR
aluminiumskapsling
-35°C75°C60°C-25 °C40°C35°C50 %95 %IP66IK09
IBT / IBTronic
betonginstallasjonssystem
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %ikke aktueltIP30ikke aktuelt
AK
kapslingssystem
-25 °C40°C35°C-25 °C40°C35°C50 %95 %IP65IK07
AKi
kapslingssystem
-35°C80°C60°C-25 °C40°C35°C50 %95 %IP65IK08
STV / STG
stikkontakt-kombinasjoner
-35°C80°C60°C-25 °C40°C35°C50 %95 %IP44 *2IK08
GTi
kapslingssystem
-35°C80°C60°C-25 °C40°C35°C50 %95 %IP65IK08
TK-PS (polystyren)
kapslingssystem
-25 °C40°C35°C-25 °C40°C35°C50 %95 %IP66IK07
TK-PC (polykarbonat) *3
kapslingssystem
-35°C80°C60°C-25 °C40°C35°C50 %95 %IP66IK08
TG ABS
kapslingssystem
-25 °C40°C35°C-25 °C40°C35°C50 %95 %IP66/IP67IK07
TG-PC (polykarbonat) *3
kapslingssystem
-35°C80°C60°C-25 °C40°C35°C50 %95 %IP66/IP67 IK08
HW
isolasjonssystem for hulvegg
-25 °C40°C35°C-25 °C40°C35°C50 %ikke aktuelt IP30ikke aktuelt
KD
kanalinstallasjonssystem
-25 °C40°C35°C-25 °C40°C35°C50 %ikke aktuelt IP20ikke aktuelt

Supplerende henvisning:
De spesifiserte temperaturene kan begrenses med de
installerte enhetene.

*1 Ved bruk av egnede støtter hhv. kabelskruforbindelser
*2 Ved lukkede stikkontaktdeksler
*3 Har bestått flammetesten iht. UL 746C som V-2-materiale