Opprettholdelse av elektrisk funksjon WKE

Antall ledere som kan klemmes per pol hhv. klemmeKlemme 2,5²
tiltrekningsmoment 0,8 Nm
Klemme 6²
tiltrekningsmoment 0,8 Nm
Klemme 10²
tiltrekningsmoment 1,2 Nm
Klemme 16²
tiltrekningsmoment 2,0 Nm
Enkeltklemme,
2 klemmer
KlemmeDobbeltklemme,
4 klemmer
Enkeltklemme,
2 klemmer
KlemmeDobbeltklemme,
4 klemmer
Enkeltklemme,
2 klemmer
KlemmeDobbeltklemme,
4 klemmer
Enkeltklemme,
2 klemmer
Klemme
0,5²841684
0,75²42842
1,0²63126320105
1,5²631263168420105
2,5²2142112631684
4218421263
421421842
10²421421
16²421

Piktogrammer

Opprettholdelse av elektrisk funksjon iht. DIN 4102-12  «E» står for opprettholdelse av funksjonen, «30-90» står for varigheten i minutter.

Isolasjonsintegritet i henhold til VDE 0472-814, NEK IEC 60331
«FE» står for flamme- eller brannpåvirkning,
«180» står for tiden i minutter.

Funksjonsvarighet iht. NEK EN 12101-3
120 minutters funksjon ved 400 °C

Kablingseksempler

Klemområde kabelskruforbindelse WKE 200-400

Kabelskruforbindelse

Klemområde

Nominelt dreiemoment

M 20 x 1,5

6 - 134

M 25 x 1,5

6 - 156

M 25 x 1,5

9 - 196

M 32 x 1,5

17 - 267

M 40 x 1,5

17 - 277,5

M 50 x 1,5

23 - 347,5

Kabelskruforbindelse

Klemområde

Nominelt dreiemoment

M 12 x 1,5

2 - 6,52

M 16 x 1,5

4 - 102,5

M 20 x 1,5

6 - 124

M 20 x 1,5

7 - 144

M 25 x 1,5

9 - 166

M 32 x 1,5

11 - 217

M 40 x 1,5

16 - 287,5

WKE 200-400 rekkeklemme

Ledertilkoblingstverrsnitt éntrådetLedertilkoblingstverrsnitt flertrådetTiltrekningsmoment
min.maks.min.maks.min.maks.
WKE SAK 2,5 / 350,5 mm²6 mm²0,5 mm²4 mm²0,4 Nm0,6 Nm
WKE SAK 6 / 350,5 mm²10 mm²0,5 mm²6 mm²0,8 Nm1,6 Nm
WKE SAK 10 / 351,5 mm²10 mm²1,5 mm²16 mm²2 Nm2,4 Nm
WKE SAK 16 / 352,5 mm²16 mm²4 mm²16 mm²2 Nm2,4 Nm
WKE SAK 35 N / 352,5 mm²16 mm²4 mm²35 mm²4 Nm5 Nm

WKE AK

Innføring av kabelen

Hvis boksen er montert på veggen, blir kablene ført inn enkeltvis gjennom åpningen på oversiden. Da må kablene først gjennom brannvernsskummet mellom den ytre og den indre kapslingen. Dobbeltmembranstussene sørger for at kabelgjennomføringene som ligger inni, er sikkert lukket. PE- og N-klemmene i fordeleren gir tilstrekkelig med tilkoblingsmuligheter med opptil 6 skrueklemmer 2,5 - 16 mm² og opptil 21 skrueløse klemmer 1,5 - 4 mm².

Rask montering på veggen

For montering av WKE AK 14 til 70 på veggen må utelukkende de plugger eller skruforankringer som er beskrevet i «Generell byggekontrollgodkjenning», brukes. Veggen som fordeleren skal monteres på, må ha tilstrekkelig bæreevne. Brannmotstanden til de bærende veggene må være minst like høy som fordelerens. 

Med de medfølgende skruforankringene kan WKE AK enkelt skrus opp via festehullene i kapslingen – både i sprukket og ikke sprukket betong. Det er nødvendig med en avstand på minst én meter til brannvernsfordeleren i drift under lavspenning for tilstøtende installasjoner, for eksempel gass eller vann.

I nærheten av dører må det overholdes en avstand tilsvarende dørens anslag.

Beregning av effekttapet

For sikker drift av installasjonsfordeleren, er det avgjørende at grensetemperaturene overholdes. For høye temperaturer inni kapslingene kan føre til for tidlig utløsning av sikringer eller automatiske kretsbrytere. I ekstreme tilfeller kan ledningene også bli skadet av for høye temperaturer. VDE0660-507 angir en metode for å registrere oppvarmingen av delvis typetestede lavspente koblingsanlegg gjennom ekstrapolering. For å forenkle beregningen har faktorene k og c allerede blitt bestemt av Spelsberg. 
For riktig beregning trengs driftsstrømmen (In), effekttapet ved driftsstrøm (Pn) og den faktiske laststrømmen (I) fra alle de installerte enhetene. Ut fra dette kan det faktiske effekttapet til de enkelte enhetene beregnes. Med totalt effekttap kan temperaturøkningen i kapslingen beregnes. Sammen med omgivelsestemperaturen vises kapslingens innvendige temperatur i ulike høyder. Med dette resultatet kan det så testes om grensetemperaturene i de installerte enhetene og ledningene overskrides. 
I så fall må det brukes andre enheter, eller effekttapet må reduseres. Fra produsentens datablader kan den maksimale driftsstrømmen ved foreliggende temperatur for automatiske kretsbrytere og sikringer registreres.

WKE AK 14

WKE AK 28

WKE AK 42

WKE AK 56

WKE AK 70

Høyde300 mm450 mm600 mm750 mm900 mm
Bredde300 mm300 mm300 mm300 mm300 mm
Dybde142 mm142 mm142 mm142 mm142 mm
tillatt effekttap
ved 25 °C omgivelsestemperatur
21 W27 W33 W40 W 47 W
k= 2,38 / c= 1,18k= 1,85 / c= 1,23k= 1,53 / c= 1,24k= 1,32 / c= 1,25k= 1,17 / c= 1,25