Piktogrammer

Forklaringer til de anvendte piktogrammene.

Beskyttelsesgrad (IP-kode) iht. NEK EN 60529 (VDE 0470-1)

Maksimalt antall avstandsenheter

Opprettholdelse av elektrisk funksjon iht. DIN 4102-12  «E» står for opprettholdelse av funksjonen, «30-90» står for varigheten i minutter.

Isolasjonsintegritet i henhold til VDE 0472-814, NEK IEC 60331
«FE» står for flamme- eller brannpåvirkning,
«180» står for tiden i minutter.

Funksjonsvarighet iht. NEK EN 12101-3
120 minutters funksjon ved 400 °C

Testet iht. DIN 4102-2. Opprettholdelse av funksjon F90 (iht. E90) for beskyttelse av elektriske installasjoner iht. MLAR 2005. Kan utstyres individuelt med typegodkjente driftsmidler.

Testet iht. DIN 4102-2. Brannbelastningsisolasjon F90 (iht. E90) for beskyttelse av flukt- og rømningsveier i henhold til MLAR 2005.

Brannteknisk klasse S 90 iht. DIN 4102-9

Samsvarsbevis. Samsvar mellom byggevaren og de tekniske reglene blir dokumentert med tegnet «Ü».

Generell byggekontrollgodkjenning (AbZ) beviser at et godkjent objekt kan brukes i henhold til statens byggekode. Den deles ut av Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) i Berlin for byggevarer og byggemåter dersom det fremdeles ikke foreligger noen europeisk harmoniserte spesifikasjoner og de ikke er regulert av tyske standarder eller forskrifter.

Generelt byggekontrollbevis (AbP) deles ut for ikke-regulerte byggevarer og byggemåter hvis bruk ikke skal innfri store krav til sikkerheten til byggekonstruksjoner. Beviset deles ut av anerkjente kontrollorganer.

Nominelt tverrsnitt største tillatte ledningstverrsnitt som kan kobles til, iht. NEK EN 60998 (VDE 0613) og NEK EN 60999 (VDE 0609)

Beskyttelsesgrad (IP-kode) mot utvendige mekaniske slag iht. NEK EN 50102 (VDE 0470-100)

Beskyttelsesklasse II Driftsmiddel med beskyttende isolasjon iht. DIN VDE 0100-410

Maksimal spenning DC (likespenning) iht. produktstandard
(i PV-området systemspenning)

Nominell spenning AC (vekselspenning). Største tillatte spenning på koblingsstedet iht. produktstandarden

Merkestrøm (maks. strøm i kontinuerlig drift) iht. produktstandarden.

Produkter for installasjon i hulvegger eller møbler iht. DIN VDE 0606-1.

Produkter for bruk i betongkonstruksjon iht. DIN VDE 0606-1.

Egnet for installasjon av lys der det kan brukes kjølebelyste reflektorer (Cool-Beam-reflektorer). Reduserer varmebelastningen i lysstrålen.

Egnet for bruk i betong. Tåler kortsiktig temperaturer på opptil +90 °C under tørkeprosessen.

VDE-merket står for testet sikkerhet av produktet når det gjelder elektrisk, mekanisk, termisk og annen fare.

c UL us-godkjent (Underwriters Laboratories)
(amerikansk og kanadisk godkjenning)

UL EU Ny felles europeisk godkjenning for sertifiseringer anerkjent i Europa.

DLG FokusTest for spesiell fremheving av innovasjoner i maskiner og tekniske produkter - hovedsakelig innen landbruk og skogbruk.

AK Air ventilasjonselementer for å forhindre kondens og samtidig opprettholde beskyttelsesgrad IP65.

Vattenfall-godkjenning

Egnet for installasjon av en elektronisk husstandsmåler

Halogenfri kapsling,
uten halogener som fluor, klor og brom.