Strømforsyningsformer iht. DIN VDE 0100-310

Det skilles mellom ulike nettformer for sikkerhetsteknisk evaluering. Forskjellene består i antall aktive ledere og jordingspunkter.

Nettformene er:

  • TN-nett
  • TT-nett
  • IT-nett

T = Terra (lat. for jord)

N = Nøytral

I = Isolasjon

S = Séparé (fransk for separat)

C = Combiné (fransk for kombinert)

I TN-nettet er stjernepunktet til kilden jordet direkte. Legemene på de tilkoblede enhetene er koblet til stjernepunktet til nettet via en jordledning.