Testing og testmetoder iht. IEC-/EN-standard

De nevnte testene refererer til standardene

 • NEK EN 60670-1 (VDE 0606-1)
 • NEK EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)
 • NEK EN 62208 (VDE 0660-511)

med alle tilhørende tillegg og utvidelser.

NEK EN 60670-1, VDE 0606-1

Denne standarden gjelder for bokser, kapslinger og deler av kapslinger for elektriske installasjonsenheter med en nominell spenning som ikke overstiger 1000 V AC og

1500 V DC, som er ment for husholdningsbruk og lignende faste elektriske installasjoner innendørs eller utendørs.
(NEK EN 60670-1, 1 bruksområde)

NEK EN 61439-1, VDE 0660-600-1

Denne standarden fastsetter begreper og angir driftsbetingelsene, byggekravene, de tekniske egenskapene og kravene til bevis for lavspente koblingsanlegg med en nom. spenning som ikke overskrider 1000 V AC og 1500 V DC og er stedfaste eller lokalt variable.
(NEK EN 61439-1, 1 bruksområde)

NEK EN 62208, VDE 0660-511

Denne standarden gjelder for tomme kapslinger slik de leveres fra produsenten, før driftsmidler installeres av produsenten for koblingsanlegg.
(NEK EN 62208, 1 bruksområde)

Henvisning: 

Vårt interne testlaboratorium er sertifisert iht.: 

 • UL (Underwriters Laboratories)
 • NEK EN 60670-1, 60670-22, 60529

Her blir de påfølgende beskrevne testene gjennomført, dokumentert, analysert og evaluert.

Bevis på den mekaniske strukturen

NEK EN 60670-1

Lokk, deksler eller dekkeplater eller deler av disse

NEK EN 61439-1

Konstruksjonsbevis for koblingsanlegg

NEK EN 62208

Typetesting av tomme kapslinger

Bevis for at lokkene ikke kan fjernes NEK EN 60670-1:

Kreftene påføres gradvis økende i ett minutt, vinkelrett på festeflaten, på midten av lokket.

Bevis for at lokkene kan fjernes NEK EN 60670-1:

Kreftene påføres gradvis økende ti ganger på anordningen for å fjerne lokket. Testobjektet må ikke vise skader etterpå.

Bevis for bestandigheten mot inntrengning av faste fremmedlegemer

NEK EN 60670-1: NEK EN 62208, 9.8.1.2

Testobjektene konstrueres som ved tiltenkt bruk og de eventuelt tilgjengelige kabelgjennomføringene utstyre med ledninger. Beskyttelsen er oppfylt hvis testsonden ikke kan trenge inn i testobjektet (IP4X). For beskyttelsesgrad IP5X må hele den innvendige overflaten ikke dekkes av støv utenfra. For beskyttelsesgrad IP6X må ikke noe støv trenge inn i testobjektet (se IP-kode side 431 ff.).

Bevis for bestandigheten mot skadelig inntrengning av vann

NEK EN 60670-1: NEK EN 61439-1: NEK EN 62208, 9.8.2

Testobjektene konstrueres som ved tiltenkt bruk og de eventuelt tilgjengelige kabelgjennomføringene utstyre med ledninger. Deretter blir testobjektene utsatt for beskyttelsesgraden sin (se IP-kode side 431 ff.) tilsvarende vannmengden. Inntrengning av vann blir detektert ved at testobjektene dekkes av absorberende papir innvendig. Indikatorpapiret blir undersøkt umiddelbart etter testen.

Bevis for styrken til materialer og deler

NEK EN 60670-1:

Mekanisk styrke for bokser og kapslinger

NEK EN 61439-1:

Korrosjonsbestandighet for koblingsanlegg

NEK EN 62208, 9.13

Korrosjonsbestandighet for tomme kapslinger

Bevis for varmebestandighet

NEK EN 60670-1:

På overflaten til kapslingen hhv. boksen trykkes en stålkule med 5 mm diameter ned med en kraft på 20 ± 2 N. Denne anordningen installeres i et varmeskap og står der i en time ved en temperatur på 125 ± 2 °C. Etter utløpt tid må testobjektet avkjøles til romtemperatur i løpet av 10 sekunder ved at det dyppes i et vannbad.

Beviset er gitt dersom kulen etterlater en avtrykksdiameter som ikke er større enn 2 mm.

Bevis for bestandigheten til plast mot overstadig varme og brann

NEK EN 60670-1: 
NEK EN 61439-1:
NEK EN 62208:

<div/>

Bestandigheten registreres med glødetrådtesten. Testobjektet settes i 

berøring med den varme glødetråden i 30 sekunder. Temperaturen er på 

 • 960 ± 15 °C for deler som holder strømførende deler,
 • 850 ± 15 °C for hulveggdeler,
 • 650 ± 15 °C for alle andre.

Testen er bestått hvis kapslingen ikke brenner hhv. gløder, eller flammene hhv. glødingen slukker av seg selv 30 sekunder etter at glødetråden fjernes. Silkepapiret under testanordningen må ikke antennes av deler som faller ned.

Bevis for elektroteknisk bestandighet

NEK EN 60670-1:

Isolasjonsmostand og spenningsstyrke for bokser og kapslinger

NEK EN 61439-1:

Beskyttelse mot elektrisk støt og kontinuitet for beskyttelsesledere 

for koblingsanlegg

NEK EN 62208:

Bevis for isolasjonsstyrken til tomme kapslinger

Bevis for beskyttelsen mot elektrisk støt

NEK EN 61439-1:

NEK EN 62208:

Med testen må det bevises at alle ledende deler i enheten er effektivt forbundet til den eksterne jordledningen. Her må det brukes en motstandsmåler som kan levere minst 10 A. Testen må vise en motstand i strømkretsene på 0,1.

Bevis for spenningsstyrke

NEK EN 60670-1:

Testspenningen påføres mellom to metallfolier som ved påvisning 

av isolasjonsmotstand. Testen starter med ca. halvparten av den oppgitte 

spenningen og økes deretter gradvis til full spenning. Testen er bestått 

hvis det ikke oppstår noe gjennom- eller overslag.

Nominell isolasjonsspenning [V]Testspenning [V]Testspenning beskyttelsesklasse II [V]
13012501875
> 130 og ≤ 25020003000
> 250 og ≤ 45025003750
> 450 og ≤ 75030004500
> 75035005250

NEK EN 61439-1:

Testspenningen påføres

 • mellom de tilkoblede polene på hovedkretsen og den jordede mantelen,
 • mellom de ikke-tilkoblede polene til hovedkretsen,
 • mellom kontroll- og hjelpekretsen og hovedkretsen samt den jordede mantelen.

For å oppfylle beviset må ikke overstrømsreleet utløses, og ingen det må ikke oppstå noe overslag.

Nominell isolasjonsspenning (leder mot leder) [V]Isolasjonstestspenning (AC) [V]Isolasjonstestspenning (DC) [V]
Ui ≤ 601001415
60 < Ui ≤ 3001502120
300 < Ui ≤ 69018902670
690 < Ui ≤ 80020001830
800 < Ui ≤ 100022003110
1000 < Ui ≤ 1500---3820
Nominell isolasjonsspenning (leder mot leder) [V]Isolasjonstestspenning (AC) [V]
Ui ≤ 12250
12 < Ui ≤ 60500
60 < Ui2*Ui +1000
min. 1500

Bevis på klaring, krypeavstander og avstander som følge av støpemasse

NEK EN 60670-22:

NEK EN 61439-1:

Avstanden i mellom må ikke være mindre enn det som er beskrevet i tabell 21, og måles mellom spenningsførende deler med ulik polaritet, spenningsførende deler og metallhetter eller bokser uten isolasjon og spenningsførende deler og sokkelmonteringsflaten.

Nominell isolasjonsspenning [V]

Krypeavstander, klaringer og avstander som følge av støpemasse [mm]

 ≤1301,5

> 130 og ≤ 250

3

> 250 og ≤ 450

4

> 450 og ≤ 7506
>7508

Klaringer og krypeavstander evalueres som følger:

Avstanden x må være mellom 0,25 mm og 2,5 mm, avhengig av forurensningsgrad (se tabell 22), ellers kan det ikke brukes til å forlenge krypeavstanden. I dette tilfellet, basert på eksempelet på bildet over, ville det være en krypeavstand som er lik klaringen (NEK EN 61439-1, vedlegg F).

Forurensningsgrad

Minste bredde x på spor [mm]

1

0,25

2

1

3

1,5

4

2,5