Testing og testmetoder iht. UL – Underwriters Laboratories

De nevnte testene refererer til standardene

  • UL 94
  • UL 50
  • UL 746C

med alle tilhørende tillegg og utvidelser.

UL 94

«Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Applications» (Test for brennbarheten til plast for deler i enheter og applikasjoner)

Denne forskriften beskriver testingen for vurdering og klassifisering av brennbarheten til plast.


UL 50

«Standard for electrical equipment intended to be installed and used  in non-hazardous locations» (Standard for elektrisk utstyr for installasjon og bruk utenfor farlige områder) Denne forskriften setter standarder for elektrotekniske enheter som ikke er ment for eksplosjonsfarlige områder. 


UL 746C

«Standard for safety for polymeric materials – use in electrical equipment evaluations» (Standard for sikkerheten for polymermaterialer – Bruk i evalueringer av elektrisk utstyr) Denne forskriften setter standarder for materialer av polymer, for bruk i elektriske enheter.

Testing for brennbarheten til plast for deler i enheter og applikasjoner

UL 94

Testingen utføres med åpen ild. Avhengig av klassifiseringen, har den en effekt på 50 watt (20 mm høy flamme) eller 500 watt (125 mm høy flamme). Tennkilden har en varighet på 30 s for den horisontale brenntesten (HB), 10 s for den vertikale brenntesten (V) og 5 s for 5V-testen, og fjernes deretter igjen. Brennetiden og i V-testene vurderes det også at brennende deler faller av. En bomullsball plassert under testanordningen må ikke antennes.

Klassifiseringer:

En materialprøve (tykkelse < 3 mm) plasseres horisontalt over en flamme med 50 W effekt og en høyde på 20 mm.

Klassifisering

Betingelser

HB

Selvslukkende

HB75

Avbrenning < 75 mm/min.

HB45

Avbrenning < 40 mm/min.

En materialprøve plasseres vertikalt over en flamme med 50 W effekt og en høyde på 20 mm.

Klassifisering

Betingelser

V-2

Selvslukkende inntil 30 s etter at flammen fjernes, brennende drypping tillatt

V-1

Selvslukkende inntil 30 s etter at flammen fjernes, ingen brennende drypping tillatt

V-0

Selvslukkende inntil 10 s etter at flammen fjernes, ingen brennende drypping tillatt

En materialprøve plasseres vertikalt over en flamme med 500 W effekt og en høyde på 125 mm ± 10 mm.

Klassifisering

Betingelser

5VB

Selvslukkende, ingen brennende drypping, brannhull er tillatt

5VA

Selvslukkende, ingen brennende drypping, ingen brannhull er tillatt

Henvisning:

Som alternativer til materialer med materialklassifiseringen 5VA i forskriften UL 50, er også materialer med klassifiseringen HB tillatt som har bestått flammetesten iht. UL 746C, del 17, «Flammability – 127 mm (5 inch) flame». Dette materialet som er testet slik, kan i henhold til UL 50 sammenlignes med materiale med klassifiseringen 5VA.

Testing for bevis mot mekaniske slag

UL 746C

For å påvise beskyttelsen mot mekaniske slag, må det utøves slag på driftsmiddelet som skal testes.

Driftsmidler som er ment for utendørs områder, blir til forberedelse avkjølt i tre timer i et kjøleskap til -35 ± 2 °C og deretter montert på en stiv ramme i henhold til bruk. I kald tilstand blir det utøvd ett enkelt slag med en stålkule med 50,8 mm (2 tommer) diameter og en vekt på 0,535 kg (1,18 pounds) på flaten som skal testes.

For å gi bevis, må ikke den testede enheten få noen skader som vil svekke den riktige bruken. Dessuten må ikke den tiltenkte beskyttelsesgraden forandres negativt.