Spelsberg

safe.inspiring.green.

Det er vårt ideal, som vi fyller med liv på alle nivåer av våre handlinger. 

Det er ikke bare sluttkunden som profitterer fra sikre produkter som holder det de lover. Alle prosesstrinn, fra rådgivning og oppretting av anbud til utlevering og service bidrar til at våre partnere føler at de er i trygge hender hos oss.

Samtidig har vi alltid alle i tankene: brukerne, så de kan installere våre produkter raskt og enkelt, og handelen, der vi gjennom modulære konsepter og medfølgende tilbehør gjør bestilling og lagerhold lettere. Spelsberg har for øvrig alle kjerneprodukter på lager og kan sende disse ut i løpet av 24 timer. Takket være vår effektive produksjon, kan vi fylle lagerplassene opp igjen i løpet av et par dager. Overholdelse av lovede datoer, testing av forestilte egenskaper i vårt eget laboratorium eller en veldig rask første prøveutvikling innen 48 timer gir planleggere, forhandlere og brukere en trygg og god følelse.

Vårt oppdrag – din avlastning

Gjøre det enklere å lage for kundene våre daglig – det er oppdraget vårt helt fra begynnelsen. Så vi er ikke stive når det gjelder ansvar og avdelingsgrenser – hver og en har ansvar og er forpliktet til dette målet, slik at alt til slutt passer og vi finner både raske og kreative løsninger.

Begeistring på alle nivåer

Det er begeistring å spore på alle nivåer hos Spelsberg. Et engasjert og nysgjerrig team tar med glede på seg utfordringen med komplekse spørsmål. Med korte veier, flate hierarkier og raske avgjørelser blir mekking gøy, og suksessen kommer raskt. Lagarbeid er her det viktigste.

De fleste hos Spelsberg har vært i bedriften i flere år, kjenner kollegene sine godt og kan avklare mange spørsmål internt. Det reduserer Time to Market for nye Spelsberg-produkter og gir raske resultater for individuelle spørsmål på høyeste faglige nivå.

Vi er ikke tilfreds med å bare være gode – vi ønsker alltid å være på toppen og finne nye og innovative løsninger. Denne lidenskapen er smittsom. Vi ser denne begeistringen hos kundene våre også – og det er vår visjon.

Grønn på alle områder

Grønn er ikke bare fargen på logoen vår – grønn står hos Spelsberg også for bærekraft og ressursbevaring. Det er mange år siden vi sluttet å bruke helseskadelige stoffer i våre produkter, vi var en av de første produsentene som utviklet løsninger spesielt for bærekraftig energi, og i alle prosesser har vi effektene på miljøet i tankene, noe som dokumenteres av sertifiseringen av ledelsessystemet for miljø NS-EN ISO 14001. Våre ansattes velvære bryr vi oss også om. Alle arbeidsplassene er ergonomisk utstyrt, og der hvor det oppstår støy, støv eller forurensninger, iverksetter vi tiltak for å ikke skade de ansattes helse og gjøre arbeidet mest mulig behagelig.