Testing iht. VDE + UL i eget testlaboratorium

Raskt og effektivt

For sertifiseringen opprettholder Spelsberg et eget testlaboratorium ved hovedfabrikken i Schalksmühle. Laboratoriet med sitt utstyr er både VDE- og UL-sertifisert, og muliggjør alle nødvendige tester internt for internasjonal bruk av serieprodukter og spesialløsninger. Denne muligheten er spesielt viktig for individuelle løsninger som utvikles sammen med kundene. Målet her er å hjelpe kundene å markedsføre sine produkter så raskt som mulig. Testlaboratoriet er utstyrt med toppmoderne utstyr og blir stadig videreutviklet. UL og VDE har årlig revisjon som en del av Client Test Data Program for å sikre det høye nivået på arbeidet på en permanent basis.

UL-tester av Spelsberg

Ved fabrikken i Schalksmühle er Spelsberg i stand til å gjennomføre UL-tester (Underwriters Laboratories) selv, og dermed sertifisere kapslinger for kunder i USA og Canada samt krevende europeiske kunder.

UL-testingen (hhv. CUL-testing for Canada) er en krevende og globalt anerkjent materialtesting der en eller flere egenskaper for bestemte produkter, tjenester eller prosesser blir bestemt. Dette skjer i overensstemmelse med en bestemt metode eller tekniske krav, for eksempel blir komponenter for industristyring testet for vannbeskyttelse og slagfasthet. Grunnet den store betydningen for de nordamerikanske markedene, får UL-sertifiseringen også større og større betydning på det tyske markedet. For sertifisering av produkter iht. UL, er de fleste produsenter avhengige av ekstern testing utført av et uavhengig organ, noe som kan forsinke utviklings- og produksjonsprosessen betraktelig.

Laboratoriet og testutstyret er underlagt en årlig systemrevisjon, som kontrollerer overholdelsen av de nødvendige betingelsene og utstyrets funksjonalitet. Dette sikrer overholdelse av alle krav til testene, selv på lang sikt.

Testing og sertifisering hos Spelsberg

VDE-tester av Spelsberg

Det kjente VDE-merket lar kundene våre forstå at vi, som ansvarsbevisst produsent, gjør alt for våre produkters sikkerhet. I henhold til den tyske produktsikkerhetsloven kan et produkt kun markedsføres «dersom det er utformet på en slik måte at brukernes eller tredjeparts sikkerhet og helse ikke blir truet av den tilsiktede bruken eller forutsigbar feilbruk.» Det er faktisk ingen plikt til testing av elektriske produkter i Tyskland. Som produsent av kvalitetsprodukter er det likevel i Spelsbergs interesse å kun bringe testede og sertifiserte produkter ut på markedet.

Vårt eget interne testlaboratorium, sertifisert iht. NEK EN 60670-1, 60670-22, 60529 & UL , gir følgende VDE-bevis for våre produkter:

  • Bevis på den mekaniske strukturen
  • Bevis for bestandigheten mot inntrengning av faste fremmedlegemer
  • Bevis for bestandigheten mot skadelig inntrengning av vann
  • Bevis for styrken til materialer og deler
  • Bevis for varmebestandighet
  • Bevis for bestandigheten til plast mot overstadig varme og brann
  • Bevis for elektroteknisk bestandighet
  • Bevis for beskyttelsen mot elektrisk støt
  • Bevis for spenningsstyrke
  • Bevis på klaring, krypeavstander og avstander som følge av støpemasse

Lokkstrekktest

For å bevise at lokkene ikke kan fjernes NEK EN 60670-1, blir kreftene påført gradvis økende i ett minutt, vinkelrett på festeflaten, på midten av lokket.

Det må også bevises at lokkene kan fjernes NEK EN 60670-1. Da påføres kreftene gradvis økende ti ganger på anordningen for å fjerne lokket. Testobjektet må ikke vise skader etterpå.