Klimatest

For å teste effekten av temperatur og luftfuktighet på produktene våre, tester vi disse under kontrollerte betingelser i et klimatestkammer. Kun slik kan vi sørge for at kapslingene våre trosser de rådende klimatiske forholdene på lang sikt og pålitelig kan oppfylle sin funksjon.

Mange materialer får redusert kvalitet over tid når de brukes ved for høy eller for lav temperatur, eller i områder med ekstreme klimatiske variasjoner. Slik kan det komme fuktighet eller kondens i kapslingen, noe som setter de elektriske komponentenes sikre funksjon i fare.

For å unngå dette, tester vi nettopp disse scenariene i klimatestkamrene. Denne autentiske simuleringen av ulike miljøbetingelser hjelper oss med å stadig forbedre kvaliteten og den bærekraftige påliteligheten til produktene våre, og raskt gjøre oss kjent med egenskapene til nye materialer.