Mekanisk bearbeiding

Våre kvalifiserte medarbeidere utfører dine individuelle bearbeidingsønsker ved hjelp av toppmoderne CNC-styrte maskiner og anlegg. Det sørger for rask realisering av ordrene dine med jevnt nøyaktig resultater. Det at kapslingene og bearbeidingen kommer fra samme sted, gjør at det ikke blir noen tidsmessige eller organisatoriske tap. Det trengs ingen ekstra transport, leveringstidene blir minimert og det oppstår ikke engang avfall.

Ytelsestilbudet vårt inkluderer:

  • Fresing
  • Boring
  • Senking
  • Gjengeskjæring

Alle produktene som vi tilbyr i den komplette katalogen, kan bearbeides ved hjelp av disse prosessene. Vi utvikler også gjerne en kapsling som er tilpasset dine behov. Snakk med oss.

Det kommer an på erfaringen

Hvis man vil oppnå de beste resultatene, må alle parametre være perfekte. Kunnskapen og materialegenskapene er like viktig som kunnskapen om egnede verktøy og prosesser. Vi spelsbergere legger stor vekt på utdanning og videreutdanning av våre medarbeidere. De fleste medarbeiderne har vært hos oss i mange år og kan vise til mange års erfaring med bearbeiding av kapslinger. De vet hva det dreier seg om:

Smeltetemperatur

Smeltetemperaturen for termoplast må være perfekt tilpasset. Her er det avgjørende at det brukes riktige kuttedata og fres.

Kjøling

Kjøling med pressluft eller boreemulsjon reduserer problemer som har med temperatur å gjøre.

Innspenning

For å holde plastplater spenningsfrie, blir de festet med vakuumteknikk før bearbeidingen. Det er viktig for å unngå vridninger og oppnå optimale kanter.

Valg av verktøy

Vår produksjon bruker de mest moderne, godt vedlikeholdte og fremfor alt skarpe verktøy som garanterer eksakte resultater.

Avgradering

Ved fresing av plast oppstår det ofte en mindre pen grad. Denne fjernes profesjonelt av våre medarbeidere før du mottar kapslingen.

Helse

Når plast bearbeides ved hjelp av skjæreprosesser, oppstår det svært fine fibre som egentlig ikke har noe i luften vi puster inn å gjøre. For å beskytte våre medarbeidere, har vi iverksatt ulike sikkerhetstiltak. Et kraftig avtrekksanlegg fjerner alle partiklene der hvor de oppstår. Alle medarbeidere er pliktige å bruke munnbeskyttelse.

Vridning

Akkurat som stålplater, kan plastplater også vri seg etter bearbeiding. Årsaken til dette er de indre spenningene som kan bygges opp, også ved fremstilling av ekstruderte plastprodukter. Hvis en side blir frest, kan denne spenningen muligens utløses – platen bølger seg. 

Dette kan unngås gjennom å temperere produktet første, altså varme det opp over et lengre tidsrom, slik at spenningene på denne måten kan bygges opp kontrollert. En annen mulighet er å beregne tilstrekkelig spillerom fra begynnelsen av. Da kan det i ettertid glattbearbeides for å jevne ut bølgingen. 

Plastfresens skarphet

Skarpheten til fresen er svært viktig, siden en stump fres fører til at plasten smelter, og dermed blir ikke kuttekanten ren. Spesialfresene brukt av Spelsberg er profesjonelle produkter fra firmaet Datron. Dermed garanteres det optimale resultater.

Riktig kuttehastighet

Arbeidshastigheten er også en avgjørende faktor for optimale resultater. Hvis kuttehastigheten er for lav, blir ikke sponet kuttet riktig, men heller revet av. Av den grunn må det heller arbeides med høyere hastighet, men det medfører imidlertid at grunnmaterialet varmes opp. Dette kan motvirkes med egnet kjøling (f.eks. boreemulsjon eller trykkluftkjøling).