3D-produktutvikling

Reduser kostbar utviklingstid med 3D-teknikk

Reduser kostbar utviklingstid med 3D-teknikk

Ønsket om å forkorte utviklingstiden av nye produkter ytterligere motiverte Spelsberg allerede i 2008 til å investere i en 3D-skriver. Skriveren, som opererer etter polyjet-prinsippet, har siden da fremfor alt blitt brukt ved konstruksjon av prototyper. 

Den digitale konstruksjonstegningen er grunnlag for de produserte delene. Data fra tegningen kan umiddelbart brukes av skriveren. Den arbeider ved å påføre ekstremt tynne lag av lysherdende plast om og om igjen, til komponenten er fremstilt i ønskede dimensjoner. Denne kan, i likhet med det senere serieproduktet, limes, trykkes eller dampes med aluminium, og er dermed ikke kun et visningsobjekt, men kan allerede brukes for funksjonstesting. 

Gjennom disse tidlige testene blir mulig behov for endringer umiddelbart gjenkjent. Det er mulig å reagere, etterjustere, og veien fører raskere til suksess. 

Serie-nær prototype

Med de serie-nære prototypene produserer vi en mal fra vårt store utvalg av standarddeler som har samme eller lignende materialegenskaper som det ønskede produktet. På den måten er det allerede i en tidlig fase av prosjektet mulig å gjennomføre tester som IK-testing, teste ut fresing for ønskede bearbeidinger eller implementere andre bearbeidinger og tester med hensyn til egenskapene.

Elektroteknisk prototype

Hvis du ønsker, kan vi allerede i utviklingsfasen stille en funksjonerende mal til disposisjon. Våre elektroteknisk utdannede medarbeidere lager maler etter dine ønsker. Vi finner da et passende produkt fra vårt sortiment og bestykker det. Med denne malen kan du få et inntrykk av det ferdige produktet, og vi kan enkelt innlemme endringsforespørsler, takket være den smidige prosjekteringen. Dessuten er det med malen allerede tidlig i prosjektet mulig med belastningstester. Du får et inntrykk av gjennomførbarheten og det ferdige produktet. Slik utvikler vi sammen den riktige retningen helt fra begynnelsen og sparer tid og penger.