Slagtest IK + UL

Slagtestene for å registrere beskyttelsen mot mekaniske slag (IK-kode) og fremskaffe bevis mot mekaniske slag (UL 746C) utføres i eget testlaboratorium hos Spelsberg.

Slagtest iht. NEK EN 50102 (VDE 0470-100)

Iht. NEK EN 50102 (VDE 0470-100) «Beskyttende kapsling mot utvendige mekaniske slag (IK-kode)» oppgis beskyttelsesgraden realisert med en kapsling mot mekaniske slag gjennom IK-koden. 
Testen for å fastsette IK-koden skjer ved at et slag utøves på stedet på kapslingen som skal testes. Slaget simuleres med ulike vekter som slippes ned på kapslingen ved hjelp av et fallrør. Under testen tas det hensyn til de kritiske punktene på kapslingen.

Slagtest iht. UL 746C

Som forberedelse til testen for å fremskaffe bevis mot mekaniske slag iht. UL 746C, må først driftsmidler som er ment for utendørs områder, avkjøles i tre timer i et kjøleskap til -35 (± 2 °C) og deretter montert på en stiv ramme i henhold til bruk. I kald tilstand blir det utøvd ett enkelt slag med en stålkule med 50,8 mm (2 tommer) diameter og en vekt på 0,535 kg (1,18 pounds) på flaten som skal testes.
Etter testingen må ikke den testede enheten ha noen skader som vil svekke den riktige bruken. Dessuten må heller ikke den tiltenkte beskyttelsesgraden forandres negativt.