Test for IP-beskyttelse

For elektrotekniske anvendelser må enhetene i kapslingene arbeide sikkert i flere år under vanskelige miljøbetingelser. 

International Protection Codes definerer beskyttelsesgraden til kapslingen mot berøring, fremmedlegemer og vann.

I det interne testlaboratoriet verifiseres IP-beskyttelsesgraden. Testene utføres iht. NEK EN 60670-1, NEK EN 61439-1 og NEK EN 62208 (alt etter type).

Med testing i eget laboratorium kan vi allerede under utviklingsfasen spare prosjektet ditt både tid og penger.

Testkamrene til Spelsberg

Testkamrene våre samsvarer med den nyeste tekniske standarden og oppfyller teststandardene. Den automatiske registreringen av testparametrene sørger for at testresultatene kan reproduseres.