Utvikling + konstruksjon

Time to market er i dag en avgjørende faktor for suksess. 

De som av effektivitetsårsaker setter bort utviklingsoppdrag, trenger en partner som de kan stole på. I beste fall finner man noen som har alt av kompetanse under ett tak: Utvikling, verktøyskonstruksjon, produksjon, testlaboratorier og logistikk. 

Spelsberg satser på filosofien om at alle trinn i prosesskjeden forenes internt. Det hjelper ved utviklingen av egne serieprodukter – men kommer også kunden til gode ved individuelle løsninger. Spelsberg overtar da alle trinnene fra konstruksjonen av prototypen og individuell tilpasning til elektroteknisk utvikling og montering av kundespesifikke, komplette systemer. 

Kapslingsekspertene følger VDE- og UL-forskriftene gjennom alle trinn i prosessen, slik at det ved testingen av det ferdige produktet ikke oppstår noen overraskelser. Siden testene som følger utviklingen, kan utføres internt, er det mulig allerede i designfasen å foreta ytterligere tester og tilpasninger helt til alle egenskapene samsvarer med standardene. Raskere og sikrere blir det ikke!