Modulær verktøyskonstruksjon

En viktig faktor for suksess for rask og økonomisk tilpasning av kapslinger, er det modulære verktøyskonseptet som ligger til grunn for produksjonen hos Spelsberg. 

Hvis det på førstegangsserier og serier med små volumer bores eller freses hull, kan deler av kapslingsverktøyet justeres for større ordrer. Det samme gjelder for plassering av nødvendige festepunkter (kupler). Disse blir på førstegangsserier og serier med små volumer montert med ultralydsveising, for større ordrer sprøytes de inn direkte gjennom den modulære oppbygningen av verktøyene. 

Følgende bearbeidinger kan på den måten realiseres raskt og uten mye innsats:

  • Gjennomgangsåpninger 
  • Sveklinger
  • Festepunkter
  • Preginger

Basert på det modulære verktøyskonseptet får du din individuelle kapsling til samme pris som et standardprodukt.