Boring

Boring av hull i kapslinger er relevant for mange brukstilfeller. Etter ønske kan Spelsberg hjelpe deg å få hullene nøyaktig på riktig og nødvendig sted. På grunn av fleksibiliteten i maskinparken og CNC-bearbeidingen, tilbyr Spelsberg denne servicen allerede fra små ordrevolumer.

Om boring

Boring, som dreiing og fresing, er en av sponbearbeidingsprosessene med geometrisk definerte egger. Ved boring roterer verktøyet vanligvis rundt sin egen akse og fullfører skjærebevegelsen. Varme genereres på spissen av boret, og på grunn av plasseringen er denne varmen vanskelig å lede bort. Alt etter materiale finnes det bor med ganske ulike egenskaper, som f.eks. er i stand til å føre bort spon eller tilsette kjølemiddel. 

For myke og harde materialer som lette å bearbeide, skjer selve avsponingen ved fremskyving og sirkulære bevegelser av de såkalte hovedskjærene. I midten av boringen er ikke dette mulig. På grunn av rotasjonen rundt egen akse, når skjærhastigheten bare maksimum ytterst i omkretsen, og i midten er den 0 m/s, så det er i beste fall her det kan oppstå en plastisk deformasjon. Av den grunn har spiralbor et såkalt tverrskjær på tuppen, og spesielle bor for myke materialer har en utpreget spiss.

Hvilket verktøy som er det riktige for de ulike materialene – det vet ekspertene fra Spelsberg, og de sørger alltid for presise resultater innenfor de ønskede toleransene.