Komplettering

Fiks ferdig

Etter ønske kan vi komplettere kapslingen din med alle nødvendige tilbehørsdeler. Det reduserer ikke bare tidsforbruket for montering – du trenger heller ikke å beskjeftige deg med bestilling og lagring av de enkelte komponentene.   

Alle monterte deler blir testet før de forlater fabrikken vår. En visuell kontroll blir utført i hvert tilfelle. I tillegg er det også mulighet for elektrisk sluttprøving i form av gjennomgangs-, isolasjons- eller jordledningsmålinger og -tester, alt etter anvendelse. 

Vi sender ikke artikkelen til deg før alt stemmer. På den måten sørger vi for at den velkjente Spelsberg-kvaliteten også opprettholdes for formonterte, delvis kablede eller tilkoblingsklare kapslinger. 

Vi har et stort utvalg festeelementer for individuell bestykning og konfigurasjon:  

  • Gjengebokser og -bolter
  • Avstandsholdere
  • Festekupler
  • Skruer
  • og mye mer

Du kan naturligvis også bestille komponenter og tastaturer selv for monteringsprosessen. Ved behov vil vi deg gjerne hjelpe deg i utviklingen av modulene, valg av komponenter og designe en adekvat montering for deg. 

Typiske oppgaver med komplettering:

  • Montering av kapslingstilbehør, f.eks. kabelskruforbindelser, standardskinner, veggfester, lukkinger til lokk, vegglasker, hengsler, bærebøyler osv.
  • Liming av tastaturfolier, dekorfolier, typeskilt, skjermer osv.
  • Montering iht. til kundens ønsker, f.eks. kabling, koblingsforbindelser, pakninger, kontaktstrips osv.
  • Kombinering av koblingsanlegg, f.eks. jordvernbrytere, beskyttelses-stikkontakter, kretskort, lastskillebrytere, overspenningsvern
  • Slutt-tester