Montering av moduler

Alt fra samme sted

Basert på vårt store standard produktutvalg utvikler vi eksklusive løsninger som er perfekt tilpasset din spesielle anvendelse. Takket være standardiserte systemkomponenter, kan hele systemet ditt kombineres helt individuelt. 

Typiske monteringsoppgaver på dette området:

  • Montering iht. til kundens ønsker, f.eks. kabling, koblingsforbindelser, pakninger, kontaktstrips osv.
  • Kombinering av koblingsanlegg, f.eks. jordvernbrytere, beskyttelses-stikkontakter, kretskort, lastskillebrytere, overspenningsvern

Vi monterer dine moduler og modulholdere, og vi kan også overta sammensettingen av disse for deg. Etter ønske kabler og delmonterer vi alt til et komplett system, slik at du kun trenger å bekymre deg om den senere sluttmonteringen. Vårt elektrotekniske personale sørger for en jevnt høy kvalitet.

Fremstilling av små volumer

For å støtte kundene våre på best mulig måte, har vi også sørget for en mulighet ved små volumer for å implementere dem spesielt raskt, rimelig og med Spelsbergs vanlige høye kvalitet. Til dette har vi omorganisert prosessene våre, og vi stoler ikke lenger bare på toppmoderne produksjonsprosesser og bearbeidingssentre. Et kompetent og engasjert team står klare til å implementere individuelle ønsker svært raskt. Alle ekspertene arbeider sammen på tvers av avdelingsgrensene, kommuniserer direkte og kan ved behov også ta i bruk det interne testsenteret. Det sparer ikke bare tid, men også nervene! 

Slutt-tester

Før en del forlater fabrikken vår, blir det kontrollert visuelt, testet i komplette anlegg eller for å se at de fungerer elektrisk riktig, hvis ønskelig. Elektriske slutt-tester er mulig i form av visuelle kontroller, gjennomgangs-, isolasjons- eller jordledningsmålinger eller -tester. 

På den måten sørger vi for at den velkjente høye Spelsberg-kvaliteten også opprettholdes for formonterte, delvis kablede eller tilkoblingsklare kapslinger.