Laserpåskrift

Førsteinntrykket sier mye om et produkts verdi. Det gjelder også den optimale påskriften på kapslinger av høy kvalitet. 

I tillegg til vanlige graverings- og trykkmetoder, tilbyr Spelsberg også laserpåskrift. 

En avgjørende fordel for kundene er at laserpåskrift er permanent. Den kan altså, i motsetning til påtrykk eller klistremerker, ikke fjernes. Den er dermed i stor grad forfalskningssikker, og vedvarer også i aggressive omgivelser og ved lang bruksvarighet

  • miljøvennlig
  • rene kuttekanter og presise detaljer
  • korte bearbeidingstider

Rask oversikt over dine fordeler

  • for permanent etikett på og merking av kapslinger
  • fra enkel logo- og produktmerking til anvisninger, koblings- og byggeskjemaer eller komplett påskrift på hovedkort
  • påskrift på kapslingssteder som er vanskelige å komme til, som bunnen av boksen
  • ytterst økonomisk prosess, også for små volumer og prototyper
  • individuelt tegninnhold er mulig, f.eks. tekst, grafikk, bar-, strek-, datamatrise- eller QR-koder – alternativt kan våre grafiske designere opprette layout og sluttbehandling av laseretikettmalen
  • korte bearbeidings-, reaksjons- og leveringstider
  • Intelligent trykk: Mulighet for serienummer, strekkoder, produksjonsdato og mye mer

Om laserpåskrift

Laserpåskrift har vært den foretrukne metoden hos Spelsberg i noen år nå. Med lasergravering genererer laserstrålen en påskrift der materialet fordampes eller smeltes uten at det berøres. På denne måten kan skrift eller bilder graveres både permanent og presist i plastkomponenter. De mekaniske og kjemiske egenskapene til arbeidsemnet blir da ikke forandret. Hele prosessen gjennomføres uten ekstra tilsetning av kjemikalier, og det trengs verken en for- eller en etterbehandling. Slik får man høy kontrast i ett enkelt arbeidstrinn. Siden lyset ikke utøver noe trykk på produktet som skal merkes, trengs det ikke å spennes inn for påskriften – det er skånende for arbeidsemnet og muliggjør raske syklustider. Laserpåskrift er permanent synlig på underlaget, kan tørkes av og er resistent mot ytre påvirkninger.