Tampongtrykking

Tampongtrykking brukes fremfor alt i trykking av reklamemidler , og har i mange år også vært Spelsbergs beste metode for å trykke logoer og merkinger på kapslinger.  

Prosessen er enkel å realisere internt, rimelig og blir ofte brukt til å realisere individuelle trykkønsker for kunder. 

Det mest vanlige er trykking av kundelogoer på kapslingene våre.

Detaljer:

  • maksimalt trykkbilde 60 mm diameter 
  • ensfarget
  • godt egnet for trykk av logoer eller testmerker
  • valg av egnede farger er viktig for levetiden til trykket