Samsvar med forskrifter og standarder

Utvikling, testing og produksjon iht. nasjonale bestemmelser, europeiske standarder og spesialgodkjenninger dokumenterer den høye sikkerhetsstandarden til els-merkeprodukter.

Kvalitetsstyringssystem iht. NEK EN 9001

«Registernummer: 2923 / QM 02.97 (AA) fra VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut»

DIN VDE 0606, del 1

Koblingsmateriale inntil 690 V 

Del 1: Installasjonsbokser for å holde enheter og/eller koblingsklemmer

DIN VDE 60670

Bokser og kapslinger for installasjonsenheter for husholdning og andre stedsfaste elektriske installasjoner

Del 1: Generelle krav
Del 21: Spesielle krav for bokser og kapslinger med opphengsanordning
Del 22: Spesielle krav til koblingsbokser
Del 23: Spesielle krav til gulvbokser

NEK EN 60999, VDE 0609 del 1

Koblingsmateriale (elektriske kobberledere) Sikkerhetskrav for skrueklemmer og skrueløse klemmer

Del 1: Generelle krav og spesielle krav for klemmer for ledere med et tverrsnitt fra 0,2 mm² til og med 35 mm²

NEK EN 60998 (VDE 0613)

Koblingsmateriale for lavspente kretser for husholdning og lignende formål

Del 1: Generelle krav
Del 2-1: Spesielle krav for koblingsmateriale som selvstendig driftsmiddel med skruklemmer
Del 2-2: Spesielle krav for koblingsmateriale som selvstendig driftsmiddel med skrueløse klemmer

NEK EN 60947-7-1 (VDE 0611 del 1)

Lavspente koblingsanlegg

Del 7-1: Hjelpeinnretninger – rekkeklemmer – for kobberledere

DIN VDE 0603

Installasjonsminifordelere og målerplasser AC 400 V

Del 1: Installasjonsminifordelere og målerplasser
Del 2: Hovedlednings-forgreningsklemmer

NEK EN 62208 (VDE 0660-511)

Tomme kapslinger for lavspente koblingsanleggskombinasjoner, Generelle krav

NEK EN 61439 / VDE 0660-600

Lavspente koblingsanleggskombinasjoner

Godkjenning av Veritas

Sertifikatnr.: 2661 D / 2869 / CO / PRSO BV 
File Nr.: ACE 15 / 241 / 01

Støt-test hos Bundesamt für Zivilschutz (Forbundsdepartementet for sivilforsvar)

Vanlig klasse RK 0,63 / 6,3 Sikkerhetsgrad A, bruksattest 23 / 95